Dok je svijet još bio mlad

Ove ulice imaju previše imena
Ja ih slabo pamtim mada stalno idem prema
I stalno idem od i stalno idem kroz
I zato mi se čini nekad senilan sam skroz

Ove ulice imaju previše imena
Tko su uopće ti ljudi, čija su to prezimena
Ja pamtim pločnike, fasade, haustore i krov
I gdje sam s kime bio dok je svijet još bio nov

Dok je svijet još bio nov
Dok je svijet još bio nov

Ove ulice imaju previše imena
Tko će to zapamtit’ pa to se stalno mijenja
U betonu je teško ostaviti trag
To može samo onaj tko bio ti je drag

Tko bio je ti je drag
Tko bio ti je drag
Dok je svijet još bio mlad
Dok je svijet još bio nov