NKV

Cijeli tjedan radim ko kmet
Subotom odem vu klet
Svoje tužno vino ločem

Strah me je kad tjedan počne
Ja sam pijun, radnik sam na traci
Unazad me bacaju golemi izdaci
Gledam svoju djecu i pijem jer se bojim
Ne ponose se više tatekom svojim

ref:
Prije nego bum vumrl
Štel bi znati
Ko bu kopal grobeka
Starome tati