Odlazak u noć

Mrak
Spušta se k'o plašt
Noć briše tragove
I sve stare dugove

Zvon
Kao dijamant
Kao božji dah
Uzimam telefon

REF:
Odlazimo zajedno u noć
Odlazimo zajedno u noć
I kao da je prvi i zadnji put