Šareni pločnici

Šareni pločnici
I neonski prah
I bijeda i moćnici
I u kostima strah

Šareni pločnici
Zvuče ko tam-tam
Meni su ono
Što slici je ram

ref:
I vode me daleko
I vode me u krug
Dali su mi sve
I traže natrag dug

Šareni pločnici
Poznaju miris moj
Mirišu na kolovoz
I gužvu i znoj

Ja i smrdljive ptičice
Dio smo njih
Izlizanih tabana
Naš korak je tih

ref: I vode me daleko...