Snovi i oružje

Ocean se prostire dokle god dopire vid
Iza bijelih jedara podignut je olovni zid
Prenapučena paluba drži nas poput okova
Pa su momci na rubu živaca
Mi bivši robijaši
I klinci sa dokova

Paluba je naša obala
Naš drveni komad tla

Usoljeno meso, voda već odavno bljutava
To je pravo lice istraživača
Istraživača morskih putova

Tad dečko sa jarbola viknu: "Kopno!"
I svi smo na nogama
Tad dečko sa jarbola viknu: "Kopno!"
I svi smo već na nogama

Ispred nas nove zemlje, neistražena područja
Došli smo puni pohlepe, puni snova, puni oružja
A trava je tako meka, zemlja tako podatna
Iz grmlja gledaju nas čudni ljudi
Dobrodošlica preuranjenja

REF: Snovi i oružje, snovi i oružje….

Usijan oklop, hladan čelik, poput bogova, velika predstava
Ispod naših nogu prah smrvljenih carstava
A džungla je tako gusta, iza nas trag od grobova
Naši snovi su od zlata, i od slave, i punih brodova

REF: Snovi i oružje, snovi i oružje…