Svi će ljudi biti braća

Ne čitam više novine
Ne gledam televiziju
Nemam snage za orkane, poplave, potrese i glad

Nit' za GMO i propale argentinske farmere
Naftne kompanije i njihove ratove
Želim živjet' sretan i to sad
Ali čekam...

REF:
Svi će ljudi jednom biti braća
Svi će ljudi jednom biti braća
Uskoro kad dobra strana sile
Konačno nadjača
Sve se dobrim vraća
I konačno, svi su ljudi
Samo braća

Dosta je farmaceutsko-medicinskih mitova
I SARS-a i ptičje gripe i drugih sezonskih hitova
I kome treba stvaranje europske super-države

Nemam snage za MMF, Svjetsku banku kredite i dugove
Želim u pijesku crtat' svoje krugove
Sve su ideje već odavno hrđave
Osim..

REF:
Svi će ljudi jednom biti braća....

Sveto trojstvo demokracija-privatizacija-reklamokracija
Od tog mi se povraća
Ost'o si bez svoje mrvice kolača

U svijetu bez boga teroristička baba roga
Viri iz svoh holivudskih šrotova
Zmo mi je od loše hrana
I još gorih MTV- spotova
Tamo ni'ko ne kaže....

REF:
Svi će ljudi jednom biti braća....