Živim u ljubavi

Ja živim u ljubavi sa samim sobom
I sa svijetom
I sa tobom

Ja širim ljubav tamo gdje hodam
I još da dodam
Svijet je malo lelujav, al volim te ljude
I kada sude

REF: Ja živim u ljubavi, živim u ljubavi….

Ja živim u ljubavi sa samim sobom
I sa svijetom
I sa tobom

Ja čovjek sam slobodan da letim k’o ptica
Preko živica
Sam sebi sam podoban da biram gdje letim
Gdje god da sletim…

REF: Ja živim u ljubavi, živim u ljubavi…

Ja živim u ljubavi sa samim sobom
I sa svijetom
I sa tobom

Moj korak je poletan i ja koračam
I usput shvaćam
Svoj duh slavenski stoljetan prepun ekstaze
I kad ga ne maze

REF: Ja živim u ljubavi, živim u ljubavi….